SEO ต่างจาก SEM อย่างไร

SEO ต่างจาก SEM อย่างไร

ในปี 2021 ธุรกิจออนไลน์เติบโตและมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเว็บไซต์และเพจจึงกลายเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้และการขยายธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การทำ SEO และ SEM จึงเข้ามามีบทบาทช่วยให้เว็บไซต์หรือเพจต่าง ๆ ติดหน้าแรกบน Google search ส่งผลให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ของเราได้มากยิ่งขึ้น โดยความแตกต่างระหว่าง SEO กับ SEM มีดังนี้

1.SEO คืออะไร

SEO หรือชื่อเต็มก็คือ Search Engine Optimization เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นให้กับเว็บไซต์และเพจ ขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของระบบ Search Engine ซึ่งกระบวนการทำงานของ SEO จะใช้ keyword เป็นตัวแปรสำคัญเพื่อให้เกิดกระบวนการมองเห็น โดยไม่ต้องซื้อโฆษณา ทว่าการทำ SEO ก็ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น เนื้อหาภายในบทความ และ Backlink ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน

2.ข้อดีและข้อเสียของการทำ SEO

ข้อดี : สร้างความน่าเชื่อถือและปริมาณผู้ชมให้กับแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องจ่ายค่าทำโฆษณา

ข้อเสีย : การทำ SEO จำเป็นต้องมีความรู้ และต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว ที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของเนื้อหาและความสม่ำเสมอในการลงบทความ ตลอดจนเรื่องของการใส่ Backlink เนื่องจากเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า เว็บไซต์ หรือเพจของเราจะติดอันดับต้น ๆ ได้นานเท่าไหร่

3.SEM คืออะไร

SEM หรือ Search Engine Marketing เป็นการทำการตลาดออนไลน์ ด้วยการจ่ายค่าโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์และเพจติดอันดับต้น ๆ ซึ่งคนที่ทำ SEM นั้น จำเป็นต้องเลือกซื้อ Keyword เพื่อใช้ในการทำสื่อโฆษณาให้ปรากฏในระบบ Search Engine ข้อสังเกตก็คือ การทำ SEM จะมีคำว่า AD ปรากฎให้เห็น ซึ่งต้องจ่ายค่าโฆษณาทุกครั้งที่มีคนกดเข้ามารับชม

4.ข้อดีและข้อเสียของการทำ SEM

ข้อดี : ใช่เวลาเพียงแค่ช่วงสั้น ๆ ก็ สามารถทำให้เว็บไซต์และหน้าเพจติดอันดับต้น ๆ ในระบบ Search Engine นอกจากนี้ผลลัพธ์ในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ยังเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อเสีย : เราจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งในเรื่องของการซื้อพื้นที่ทำสื่อโฆษณาและการซื้อ Keyword เพื่อให้เว็บไซต์ ติดอันดับต้น ๆ

5.ควรเลือกใช้ SEO หรือ SEM

ด้วยเหตุที่ SEO และ SEM มีทั้งข้อดี-ข้อเสียที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ เราจึงควรทำคู่กัน เนื่องจากการทำ SEO ช่วงแรกจำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและย่นระยะเวลา การทำ SEM ควบคู่ไปด้วยในช่วงแรกจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้กลยุทธ์ในการทำการตลาดของเราบรรลุผลได้อย่างดีและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

การทำ SEO และ SEM เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์และเพจของเราเป็นที่รู้จัก ดังนั้นเพื่อให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงกระบวนการ ข้อห้าม และขั้นตอนการทำขั้นพื้นฐานเสียก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจและสร้างทางเลือกที่ดีที่สุด