สร้าง Content SEO อย่างไร ให้ติดอันดับการค้นหาใน Google

สร้าง Content SEO อย่างไร ให้ติดอันดับการค้นหาใน Google

การแข่งขันทางด้านธุรกิจในยุคดิจิทัลนั้น การทำให้หน้าเว็บไซต์ของเราอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการค้นหาใน Google นับเป็นสิ่งสำคัญมาก เครื่องมือหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการทำ SEO บนหน้าเว็บไซต์ โดยเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับการจัดลำดับหรือประเมินคุณภาพจาก Google

วันนี้เราจะมาแจก 5 ขั้นตอนในการสร้าง Content SEO ให้ติดอันดับของการค้นหา

1.เขียนบทความที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ต้องอาศัยการทำการบ้านว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเจาะนั้นกำลังให้ความสนใจกับเรื่องใด จากนั้นค่อยโยงหรือผูกเนื้อหาในบทความว่าสินค้าหรือบริการของเราตอบโจทย์ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องใดของพวกเขา เช่น หากเราขายอาหารคลีน ก็ต้องเจาะเป้าหมายไปที่กลุ่มของคนชอบกินแต่ไม่อยากอ้วน บทความของเราต้องชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและรสชาติอาหารที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคนกลุ่มนี้ได้

2.เลือกใช้คีย์เวิร์ดยอดนิยมแทรกในเนื้อหา เพราะคีย์เวิร์ดคือหัวใจสำคัญของการทำ SEO ที่เชื่อมโยงระหว่างคำค้นหากับหน้าบทความของเราได้ โดยเครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับค้นหาคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมจะนำมาสร้างบทความคือ Google Suggest กับ Google keyword planner แต่ทั้งนี้ต้องมีศิลปะการแทรกคำให้สอดคล้องลื่นไหลไปกับเนื้อหาแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่แทรกคำแล้วทำให้อ่านยากหรืออ่านไม่รู้เรื่อง

3.เขียนเนื้อหาบทความให้ครอบคลุม มีความยาวไม่น้อยเกินไป หากต้องการให้หน้าเว็บไซต์ของเราติดอันดับในการค้นหา เนื้อหาในบทความจะต้องครอบคลุมด้วยหลายคีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญคือเนื้อหาบทความที่ยาวมากพอจะทำให้ Google ตรวจสอบและประเมินได้ว่าเว็บไซต์ของเรามีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์เพียงพอต่อผู้อ่านที่จะผลักดันขึ้นไปอยู่ในอันดับต้น ๆ ของผลการค้นหา

4.มีภาพประกอบที่ตรงประเด็นและสวยงาม ภาพสวย ๆ สามารถดึงดูดให้คนคลิกเข้ามาอ่านที่บทความต่าง ๆ ได้ อีกทั้งทำให้ผู้อ่านเข้าใจในบทความได้มากขึ้นด้วย รวมไปถึงการใช้คลิปวิดีโอสั้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ และยังทำให้เว็บไซต์มีโอกาสติดอันดับดีขึ้นในส่วนที่เป็นผลการค้นหาภาพหรือวิดีโอใน Google Search ด้วย ทั้งนี้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น เพราะจะเป็นปัญหาฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้

5.การแชร์บทความบน Social Network มีส่วนช่วยให้ผู้คนรู้จักเว็บไซต์ของเรามากขึ้นเพราะการพึ่งพา Content SEO เพียงช่องทางเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลาย แต่หากประชาสัมพันธ์ธุรกิจของเราตามช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line@ ย่อมมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีคนรู้จักธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น

หัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือบทความดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ จะโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายก็ดี จะโดยอ้อมต่อนักท่องเน็ตขาจรก็ได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ก็ล้วนส่งผลดีให้กับเว็บไซต์