ธุรกิจจะไปได้สวย ต้องใส่ใจคุณภาพบทความ SEO

จะทำ-SEO-ต้องดูพฤติกรรมผู้บริโภค

บทความ SEO เป็นสิ่งที่ทำให้อันดับการสืบค้นของเว็บไซต์ต่าง ๆ ดีขึ้นเป็น top5 top10 ซึ่งย่อมสัมพันธ์กับเพิ่มโอกาสการแข่งขันในวงการธุรกิจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่น ๆ ที่ขายสินค้าและบริการในประเภทเดียวกัน เมื่อการทำบทความ SEO มีความสำคัญต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ เราจึงควรทราบว่า การประเมินคุณภาพของบทความ SEO มีอะไรกันบ้าง

คีย์เวิร์ดที่ใส่ในบทความ SEO ต้องตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด เช่น หากผู้ที่ต้องการซื้อกล้วยไม้ไปเพาะเลี้ยง ก็ควรค้นเจอสวนกล้วยไม้และอุปกรณ์การเพาะชำที่มาจากคีย์ของบทความ SEO ที่ตรงกับสินค้าที่มีในร้านเหล่านั้น เพราะหากลูกค้าคลิกเข้าเวบไซต์ไปแล้วพบว่าเป็นร้านจัดดอกไม้ ไม่ใช่ร้านขายกล้วยไม้เพื่อเพาะเลี้ยง นอกจากความต้องการผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่ตรงกันแล้ว หากเป็นเช่นนี้บ่อย ๆ กับหลาย ๆ สินค้า ก็จะทำให้ลูกค้าของ search engine เองเปลี่ยนไปใช้บริการเจ้าอื่นแทน เช่น กูเกิ้ล ยาฮู บิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ search engine อย่างมาก

ธุรกิจไปได้สวย ต้องใส่ใจคุณภาพบทความ SEO

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคีย์เวิร์ดจึงต้องตรงกับเนื้อหาทางธุรกิจ ไม่อาจจะใส่จำนวนมากมายในแต่ละเพจหรือหน้าต่างสืบค้นได้ ทั้งนี้ฝ่ายที่เช็คเรื่องคุณภาพบทความ SEO หรือ search quality team จึงเป็นจุดที่รับหน้าที่ทำงานส่วนนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ที่อาจตามมาจากการตรวจสอบที่หละหลวม การเช็คเรื่องคีย์เวิร์ดที่ต้องตรงและเหมาะสมกับบทความ SEO และการกระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ ตามที่แต่ละ search engine กำหนด จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ห้ามละเลยทีเดียว

ในส่วนของการใส่คีย์เวิร์ดที่ซ้ำมากเกินไป เช่น ร้านจัดดอกไม้รับปริญญา หากใส่แต่คำว่า “ดอกไม้รับปริญญา” ซ้ำ ๆกันมากมาย จนอ่านแล้วสะดุด นอกจากส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าเองแล้ว ยังทำให้ไม่สามารถผ่านการตรวจของระบบอัลกอริทึ่มของ search engine ได้ เช่น กรณีของกูเกิ้ลจะมี “แพนด้า” หรือ PANDA เป็นระบบที่จัดการกับเว็บไซต์ที่เน้นคำซ้ำมากเกินไปเช่นนี้ หากเพจใดมีลักษณะบทความ SEO แบบตกเกรดที่กล่าวมา จะกลายเป็นสแปม spam หรือขยะออนไลน์ไปในทันที

ธุรกิจจะไปได้สวย ใส่ใจคุณภาพบทความ SEO

นอกจากนี้ในส่วนของความยาวเนื้อหา ยังต้องสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย หากเป็นการขายสินค้าใน facebook หรือเพจที่ต้องการความกระชับ จำนวนคำของบทความ SEO ก็ไม่ควรเกิน 150-300 คำ แต่หากมีความเป็นวิชาการ เน้นให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ก็อาจยาวถึง 1800 คำได้ เป็นต้น ทั้งนี้ระบบการวิเคราะห์ของ search engine จะทำการตรวจคีย์เวิร์ดในบทความทั้งสั้นและยาวนั้นอีกครั้ง เพื่อการจัดอันดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

การทำบทความ SEO จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำเสนอข้อมูลสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการโลดแล่นอย่างสวยงามในโลกออนไลน์